ثبت نام در سیستم پرداخت به ازاء کلیک تبلیغات گستر پروژه بسیار جالب یک دانشجو!! - تو را من چشم در راهم
سفارش تبلیغ
صبا
تو را من چشم در راهم

دانشجویی که  سال آخردانشکده خودرامی‌گذراندبه خاطرپروژه‌ای کهانجام دادهبود جایزهاول را گرفت.
او در پروژهخود از 50 نفرخواسته بودتادادخواستیمبنی برکنترل سخت یاحذفمادهشیمیایی « دی هیدروژنمونوکسید» توسط دولت را امضا کنند وبرای ایندرخواست خود، دلایل زیر را عنوانکرده بود:

1- مقدار زیادآن باعث عرقکردن زیاد واستفراغمی‌شود.

2-عنصر اصلیباران اسیدیاست.

3- وقتی به حالتگاز درمی‌آیدبسیارسوزانندهاست.

 4-استنشاقتصادفی آنباعث مرگ فردمی‌شود.

5- باعث فرسایش اجساممی‌شود.

6- حتی روی ترمزاتومبیل‌هااثر منفیمی‌گذارد.

7- حتی درتومورهایسرطانی یافتشده است.

از پنجاه نفرفوق، 43 نفردادخواست راامضا کردند.

6نفر به طورکلیعلاقه‌اینشان ندادند.
و اما فقط یکنفرمی‌دانست کهمادهشیمیایی « دیهیدروژنمونوکسید » در واقع همانآب است!

عنوان پروژهدانشجویفوق « ما چقدرزود باورهستیم » بود!!

یکبار دیگردلایل رابخوانید میبینید همهخواص آبهستند. • کلمات کلیدی :
 • نوشته شده در  یکشنبه 90/12/28ساعت  11:10 صبح  توسط زهرا 
    نظرات دیگران()

  لیست کل یادداشت های این وبلاگ
  دکتر شریعتی
  پروژه بسیار جالب یک دانشجو!!
  اطلاعات نیویورکی ها درباره ایران
  عذرخواهی شیخ حسین انصاریان از مردم
  توصیه علی مطهری به حداد عادل
  فقط خود کار قرمز نیست این جا
  مجید انصاری در گفتگو با جام جم
  گفتگوی میرحسین موسوی باسایت کلمه پیرامون مسایل مهم کشور
  متن کامل سخنرانی امام خمینی (ره) در بهشت زهرا
  مسئولین دیوانه اند یا عاشق؟!
  پیام تسلیت خاتمی و هاشمی بمناسبت شهادت استاد
  اتهام حرمت شکنی و واکنش مهندس موسوی
  اتفاقی بیسابقه در طنز رامبدجوان :
  سخن بیل گیتس
  بیانیه شماره16 مهندس موسوی
  [همه عناوین(81)][عناوین آرشیوشده]